ihracat

GES Yatırım’a Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onayı

GES Yatırım A.Ş.’ye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucu gerek firma olarak ve gerekse de yaptığı iş ve işlemler olarak hukuka uygun, güvenilir, somut, gerçek ve tüketiciyi-yatırımcıyı koruyan ve hukuka uygun olmayan hiçbir işleminin bulunmadığı bakanlık nezdinde de tescil edilmiştir.

GES Yatırım olarak ilk andan itibaren söylediğimiz, yaptığımız ve yapacağımız her işlemin güvenilir ve hukuki olduğunu belirtmiştik, bu hususun ayrıca bakanlık tarafından tescil edilmesi bize ayrı bir onur vermiştir. GES Yatırım olarak yatırımcımızın, bizim aracılığımız ile yatırım yapmayı düşünenlerin, bizimle birlikte çalışanların bize duyduğu güvenin devletin en yetkili ilgili bakanlık birimi tarafından tescil edilmesi bizi ayrıca çok mutlu etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan teftiş sonucu firmamız ve yaptığı iş-işlemler sonucu başmüfettiş tarafından düzenlenen 09/07/2018 tarih ve 217-C/05 Sayılı inceleme raporunda firmamızla ilgili olarak Değerlendirme ve Sonuç kısmında özetle ve rapordan aynen alıntılandığı şekliyle;

“…bu işlemlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ un Piramit Satış Sistemleri başlıklı 80’ inci maddesine aykırılık taşımadığı, diğer taraftan …A.Ş.’ nin ortaklık paylarının devrine (satışına) ilişkin yapılan işlemlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun pay senetleri, pay senetlerinin şekli, devri ve pay defterine ilişkin hükümlere uygun olduğu, Ges Yatırım A.Ş.’nin www.gesyatirim.com adlı internet sitesinde yapmış olduğu açıklamalar ve faaliyetlerinin Türk Ticaret Kanunu’ nun Halktan Para Toplamak başlıklı 552’ nci maddesine aykırılık teşkil etmediği”

Sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

GES Yatırım Sayesinde GES Yatırımları Tabana Yayılıyor

Türkiye’de bir ilk olarak güneş enerjisi yatırımları tabana yayılıyor. Mevcut güneş enerjisi santralleri hisselere bölünerek daha küçük bütçeli yatırımcıların hizmetine sunuluyor. Bu sayede herkes Dolar üzerinden devlet alım garantili güneş enerjisi yatırımcısı olmaya başladı bile.

Güneş enerjisi sektörü ülkemizde son yıllarda en çok rağbet gören sektörler arasındadır. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan güneş enerjisi santralleri boy gösterirken birçok yerli ve yabancı güneş paneli üreticileri de ülkemizde yatırımlar yapmaya ve istihdam sağlamaya devam etmektedir.

GES Yatırım A.Ş., Türkiye’de bir ilk olarak güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını tabana yaymıştır. “Tarafımıza yıllar içerisinde çok sayıda yatırımcıların başvurması, her gelir grubundan insanımızın güneş enerjisi sektörüne duyduğu ilgiyi bize açık bir şekilde göstermiştir.” diyen GES Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adil Mirza, GES Yatırım A.Ş. sayesinde artık daha düşük bütçeli yatırımcıların da GES yatırımcısı olabileceğini sözlerine eklemiştir.

GES Yatırımcısı Olmanın Avantajları

GES yatırımcısı olmanın birçok avantajı vardır. En önemli avantajlarından biri devlet alım garantisidir. Üretilen bütün elektriğe Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından en az 10 yıl boyunca Dolar üzerinden alım garantisi verilmektedir. Diğer bir avantaj ise GES ile birlikte santralin üzerinde kurulu olduğu imarlı araziden pay sahibi olacağınız için arazi değer artışından da kar elde etmenizdir.

Başka bir avantaj üretim hakkının değer artışıdır. Lisanssız elektrik üretim hakkının orta vadede çok yüksek değer artışı göreceği beklenmektedir. Yine başka bir önemli avantaj düzenli gelir elde etmenizdir. GES Yatırımcısı olduğunuzda, payınıza düşen geliriniz her 3 ayda hesabınıza yatırılır ve yıllık hesaplaşma yapılır.

Bu avantajların yanı sıra karlılığın çok yüksek olması, bütün santrallerimizin gelir kaybı dâhil olmak üzere tüm risklere karşı sigortalı olması, bakım onarım kolaylığı ve daha birçok avantajlar sayılabilir.

Tabi en önemli avantajlardan biri de güneş yatırımlarının artması ile ülkemizin dışa bağımlılığının azalması ve gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir Türkiye sağlamanız olacaktır.

“Türkiye’de ilk defa GES Yatırım A.Ş. olarak enerji yatırımlarını tabana yaymaktan ve güneş enerjisi yatırımcısı olmayı daha büyük kitlelere ulaştırmaktan gurur duymaktayız.” diyen Adil Mirza kısa sürede çok sayıda yatırımcıya ulaşmış olmaktan da ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etmiştir. Daha fazla bilgi için www.gesyatirim.com web sitesinden veya 0242 988 02 07 numarasından bilgi alınabileceğini sözlerine eklemiştir.

Güneş Enerjisi Panelleri Ve Yeni Ürünler

Güneş enerjisi panelleri alanında büyük şirketlerin imzasını taşımaktadır. Bunlardan biri Ges yatırımdır. Elektrik ihtiyacına cevap veren her türlü ürünlerin üretiminde Türkiye’nin sayısız markalarından biri olarak ilerlemeye devam etmektedir. Son dönem içinde alanını genişletmeye başlamıştır. Ges yatırım sayesinde hem müşteriler hisse sahibi olmakta hem de maddi açıdan büyük kazançlar elde edilmektedir.

Güneş enerjisi panelleri üreticilerinin oluşturduğu rekabet neticesinde hem tüketicinin hem de alıcı kesimin zihninde birtakım sorular oluşmaktadır. Panellerin günümüzde en büyük ihtiyaç olarak yer alması da güneşten gelen enerjiyi kullanma imkanının fazla olması etkilidir. Paneller aracılığı ile elektrik kesintisi yaşansa dahi elektrik ihtiyacı karşılık bulmaktadır.

Ges Yatırım Güneş Enerjisi Panelleri İçinde Şekil Kazanıyor

Türkiye’de alanında önder firmalardan biri olan güneş enerjisi santrali(Ges) kendi adını alarak en büyük enerji şirketi olan AYETEK şirketinden ayrılmıştır. Bir marka ve üretici olarak da kendini göstermiştir. Güneş enerjisi panelleri ortam ve hava şartlarının uygun olması ile daha fazla verimlilik ve enerji sağlamaktadır.

Değişen mevsimler içinde güneş enerjisi panelleri her mevsimde belli oranda enerji üretmektedir. Bu nedenle üretimi ve tercihi gün geçtikçe süreklilik göstermektedir. Üzerinde güneşten gelen saf enerjiyi soğumaya yarayan hücreler sayesinde tarımsal alanlarda da dahil olmak üzere her yapıya uygun olarak üretimine devam edilmektedir. Güneş enerjisi santrallerinin varlığı ve Türkiye genelinde belirli sayıda olması da doğal enerjinin kullanımı için tüketiciyi ve üreticiyi teşvik etmektedir.

Büyüyen Bir Alanda Artan İhtiyaçlara Cevap Veren Paneller

Güneş enerjisi panelleri Türkiye genelinde her yerde kullanılmaktadır. Artık doğal kaynakların tükenme tehlikesi başlığı altına giren kaynaklara nazaran daha çok tercihi yenilenen bir özelliğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ve isteklere cevap vermesi de bu yönde gelişmeyi göstermektedir. Kişilerin yatırımlar aracılığı ile santrallerin kurulumunda işleve sahip olmaları ile maddi kazançlarda beraberinde getirilecektir.

Güneş enerjisi panellerinin yanında kurulan enerji santralleri de Türkiye’ye maddi bir kazanç sağlama konusunda yardımcı olan önemli bir yapıdır. Yeni projeler geliştirilerek Ges gibi yatırımların oluşumuna ağırlık verilmesi, teknoloji ile şekillenmekte olan yaşamın ve nüfusun ihtiyaç ve taleplerine cevap verilmek için büyümektedir. Türkiye ‘de alanında öncü kuruluşların markalaşma yolunda attıkları adımlar sonucunda hem kaliteli hem de güvenli bir hizmet sağlanmaktadır.

Ges Yatırım Projelerinde Güneş Enerjisi Panelleri

Güneş panelleri, elektrik üretiminin bir numaralı ürünüdür. Gelişiminden bu yana geçen süreç içinde büyük ilerleme kaydetmiştir. Yatırımcı sayısının ve kurumunun artış göstermesinde de etkili olmaktadır. Güneş enerjisinden yararlanmak için şehirlerin belirli alanlarına kurulan güneş enerjisi santrallerinin(Ges)sayısının çoğaltılması ile daha çok elektrik üretimi sağlanacaktır. Bir yatırımın yeni bir ilke imza atması sayısındaki artış oranının da ilerlemesini sağlamaktadır. Güneş enerjisi panelleri üretici firmalarının gösterdiği çabalar ve titiz çalışmalarda katkı sağlama konusunda atılan adımları göstermeye devam edecektir.

Güneş Enerjisi Sistemleri Konusuna Genel Bakış

Güneş hayattır sözcüğü doğal bir yaşamın çok net bir gerçeği ve doğadaki tüm canlıların yaşaması buna bağlı. Son yıllarda fosil yakıtların tükenmesi, küresel ısınmanın artması, karbon salınımın değerlerinin sadece insanların değil tüm canlıların yaşamını riske atacak boyutlara ulaşması bağlı olarak güneş enerjisi sistemleri hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde kullanılmaya ve böylece güneşin diğer özelliklerinden de faydalanılmaya başlandı.

Bilindiği üzere güneş enerjisi sistemleri güneş ışığından elektrik elde etmeye yarayan sistemlere verilen ad ve insanlar dilerse belli kapasitelerde bu sistemleri kendi beklentileri ve güçleri doğrultusunda kurabiliyor. Bu sistemler şebekeye bağlı ya da şebekeye bağlı olmadan çalışan sistemler olarak ikiye ayrılıyor ve kendi içinde kurulum ve malzeme noktasına kimi farklılıklar arz ediyorlar.

Kimler Güneş Enerjisi Santrali Kurabilir?

Güneş enerjisi sistemleri tam bir uzmanlık alanı olup bu alanda hizmet alacakların mutlaka alanında uzman, bünyesinde enerji uzmanı ve mühendislerinin olduğu bu alanda donanımlı kişilerin olduğu kurumlar ile çalışması işin en önemli kısmı olup, bu alanda öncü olan yerli sermaye kurumları ile çalışmak her zaman için avantajlıdır. Zira onlar hem sistemi hem de Ülkemiz coğrafyasını yakından tanıyan firmalardır.

Gelelim kimlerin GES yani Güneş enerjisi santrali kurabileceğine zira bu alanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği bazı ön koşullar vardır.

Elektrik abonesi olan her gerçek veya tüzel kişi lisanssız elektrik üretim tesisi açabilir ama elbette bu tek koşul değildir.
Öncelikli olarak kendi sorumluluğunda en az bir tüketim tesisi, yani tüketim tesisi aboneliği bulunması diğer aranan bir şarttır.
Dağıtım sisteminde yeterli düzeyde kapasite var ise, bir tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi kurulması de mümkündür. Yani hibrid enerji sistemleri de böylesi bir durumda kurulabilir.

Ülkemiz Neden GES Konusunda Avantajlıdır?

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda biraz daha güneş enerjisi sistemleri konusunda ülkemiz ölçeğinde bilgi vermek gerekir ise bu sistemlere dünyada ilk geçen ülkelerden birisi olan Almanya ile kıyaslandığında Anadolu tam bir güneş cennetidir ve güneş enerji haritaları incelendiğinden de görüleceği üzere ülkemizin her bölgesine GES kurulabilecek yeterlilik vardır.

Üzerinde yer alan paneller kanalı ile güneş enerjisi soğurulur ve daha sonra akülere aktarılır ki, bunun için aşırı sıcak ve sürekli olarak güneş olması gerekmez. Az bir güneş ışığı bile depolanarak elektrik elde edilebilir.

Tüm bunların yanında Türkiye Cumhuriyeti devleti üretilen elektriği 10 yıl boyunca alma sözü verdiğinden sistem kurulduktan sonra satış garantisi mevcuttur. Keza yine Hükümetimiz sistem kurulması noktasında ciddi teşvikler vererek yatırım yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

Tüm bu verilerden yola çıkarak siz de güneş enerjisi sistemleri kurdurmayı düşünüyor iseniz mutlaka alanında deneyimli, garanti, yedek parça, teknik servis alt yapısı olan, tüm beklentilerine yanıt verecek yeterlilikte olan, elbette bünyesinde bu alanda çalışan mühendislerin olduğu firmalar ile çalışılması gerektiği unutulmamalıdır.

Güneş Paneli Fiyatları Farklılıkları

Yenilebilir enerji kaynaklarının çevremizde varlığı doğaya katkı sunacak derecede iyi bir kaliteye sahip ürünlerin hayatın içinde yer almasını sağlama konusunda ciddi bir atılımı getirmektedir. Güneş panelleri de bu ürünlerin arasında en ön sırada yerini korumaktadır. Farklılık için yeniliklerin dünya geneline yansıması ve genel bir algı içinde oluşması da bu ürünlerin yeni yatırımlar ve araştırmalar içinde kullanılmasını da sağlamaktadır.

Güneş enerji ve güneş paneli fiyatları durağan bir ortamda çevrenin canlı bir oluşum içinde olduğunu kanıtlama konusunda farklılığını ortaya koymaktadır. Zengin bir enerji kaynağının varlık aşamasında dünyaya sunduğu sınırsızlığın arasında fiyatlara etki eden bir karmaşanın ve düzen ortamın yokluğu da büyüme ve gelişme adının aynı ortamda yer almasında büyük bir etken konumundadır.

Güneş Paneli Fiyatları Ve Ges Yatırımın Adı

Yeni bir yatırımın adı olan Ges yatırım bir markanın söz konusu yenilenebilir enerji sistemleri kaynakları arasında bir üst olarak yer alması ve kendini sıradan bir ortamdan uzaklaştırması ile bir sürecin sürekli bir gelişme kaydeden aşamasında tutunmaktadır. Güneş paneli fiyatları da yeni yeni hayatın içine sokulan ve adapte edilen bir dünyada koruma sağlayan çevresel içerikli hizmetlerin sunumunun katkısının fiyatlara yansıması ile de değişkenlik göstermektedir.

Güneş paneli fiyatları, oluşturulan farklı kaynaklar neticesinde şekil kazanmaktadır. Ve kısa zaman içinde bu kaynakların kullanımı ile yenilikler sağlanmaktadır. Bir fiyatın bir markanın adı ile eş değer doğrultu da tutulduğu dünya koşullarında yaşamda bir bütün olarak ilerleyen değişiklik ve gelişimin neticesinin en güzel örneği ve adı birçok kesimin henüz yeni yeni duymaya başladığı ges yatırımdır.

Zaman Arasında Değişiklik İçinde Güneş Paneli Fiyatları

Türkiye’ni yenilenen enerji kaynaklarına olan yönelimi ve isteği ile durağan bir tablonun yerini alan yenilenebilir enerji kaynak ürünlerinin yaşama sunumu ve zengin bir görsellik arasında büyük katkısı da bu ürünlerin kısa vadede değil uzun bir vadede yerini korumasını sağlama konusunda yardımcı olmaktadır.

Güneş paneli fiyatları da bu alan arasındadır. Fiyatların araştırmalar ve yeni yatırımlar sonucu değişkenlik göstermesi de yenilenebilir kaynak ürünlerinin ve enerji kaynaklarının elde edimi konusunda çevreye ve dünyaya yardımcı olan enerji santrallerinin arasında şekil kazanmaktadır. Bu nedenle yaşamın her alanında olduğu kadar sınırsız enerji kaynak kullanımında da gerekli özveri ve hassasiyet sağlanmaktadır.

Dünyanın Yeniliğe Yeni Bir Bakış İçinde Oluşu

Bir doğa dostu ürünün yapımı o ürünün ve kaynağın büyüklüğü ile eş değerdir. Güneş paneli fiyatları kendi alanı dışında yenilikleri de kullanarak her eksime hitap etmektedir. Bir yatırımın aracı olan ürünün kalitesi ve yaşamın arasında varlık sürecinde devamı ve kısa ya da uzun vadede hitap etme şekli de fiyatlara ve yatırım araçlarına yansımaktadır. Bir doğa dostu ürünün her bir aşamada her bir alana hitap etmesi ve sınırsızlıktan en iyi şekilde yararlanması da bu ürünlerin üretimine ve bu enerji kaynaklarının her alana yayılmasında büyük emeği geçen yatırımların yapılması için önemlidir. Ges yatırımın adını artık daha sıklıkla duyacağımız bir Türkiye ve temiz çevre ürünleri yaratılma sürecinde başarılı adımlar atılmasında büyük bir özverinin ve titiz çalışmanın kazandırılmasında en büyük etken olarak yerini korumaktadır.

Ges Yatırım

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kenitra Caddesi. Atiker 2. Sanayi, No: 28 AE - AD, Karatay/Konya

0332 988 0342 - info@gesyatirim.com