ihracat

GES Yatırım’a Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onayı

768 Views

GES Yatırım A.Ş.’ye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucu gerek firma olarak ve gerekse de yaptığı iş ve işlemler olarak hukuka uygun, güvenilir, somut, gerçek ve tüketiciyi-yatırımcıyı koruyan ve hukuka uygun olmayan hiçbir işleminin bulunmadığı bakanlık nezdinde de tescil edilmiştir.

GES Yatırım olarak ilk andan itibaren söylediğimiz, yaptığımız ve yapacağımız her işlemin güvenilir ve hukuki olduğunu belirtmiştik, bu hususun ayrıca bakanlık tarafından tescil edilmesi bize ayrı bir onur vermiştir. GES Yatırım olarak yatırımcımızın, bizim aracılığımız ile yatırım yapmayı düşünenlerin, bizimle birlikte çalışanların bize duyduğu güvenin devletin en yetkili ilgili bakanlık birimi tarafından tescil edilmesi bizi ayrıca çok mutlu etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan teftiş sonucu firmamız ve yaptığı iş-işlemler sonucu başmüfettiş tarafından düzenlenen 09/07/2018 tarih ve 217-C/05 Sayılı inceleme raporunda firmamızla ilgili olarak Değerlendirme ve Sonuç kısmında özetle ve rapordan aynen alıntılandığı şekliyle;

“…bu işlemlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ un Piramit Satış Sistemleri başlıklı 80’ inci maddesine aykırılık taşımadığı, diğer taraftan …A.Ş.’ nin ortaklık paylarının devrine (satışına) ilişkin yapılan işlemlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun pay senetleri, pay senetlerinin şekli, devri ve pay defterine ilişkin hükümlere uygun olduğu, Ges Yatırım A.Ş.’nin www.gesyatirim.com adlı internet sitesinde yapmış olduğu açıklamalar ve faaliyetlerinin Türk Ticaret Kanunu’ nun Halktan Para Toplamak başlıklı 552’ nci maddesine aykırılık teşkil etmediği”

Sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Ges Yatırım

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kenitra Caddesi. Atiker 2. Sanayi, No: 28 AE - AD, Karatay/Konya

0332 988 0342 - info@gesyatirim.com