ihracat

GES Yatırım’a Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onayı

GES Yatırım A.Ş.’ye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucu gerek firma olarak ve gerekse de yaptığı iş ve işlemler olarak hukuka uygun, güvenilir, somut, gerçek ve tüketiciyi-yatırımcıyı koruyan ve hukuka uygun olmayan hiçbir işleminin bulunmadığı bakanlık nezdinde de tescil edilmiştir.

GES Yatırım olarak ilk andan itibaren söylediğimiz, yaptığımız ve yapacağımız her işlemin güvenilir ve hukuki olduğunu belirtmiştik, bu hususun ayrıca bakanlık tarafından tescil edilmesi bize ayrı bir onur vermiştir. GES Yatırım olarak yatırımcımızın, bizim aracılığımız ile yatırım yapmayı düşünenlerin, bizimle birlikte çalışanların bize duyduğu güvenin devletin en yetkili ilgili bakanlık birimi tarafından tescil edilmesi bizi ayrıca çok mutlu etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan teftiş sonucu firmamız ve yaptığı iş-işlemler sonucu başmüfettiş tarafından düzenlenen 09/07/2018 tarih ve 217-C/05 Sayılı inceleme raporunda firmamızla ilgili olarak Değerlendirme ve Sonuç kısmında özetle ve rapordan aynen alıntılandığı şekliyle;

“…bu işlemlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ un Piramit Satış Sistemleri başlıklı 80’ inci maddesine aykırılık taşımadığı, diğer taraftan …A.Ş.’ nin ortaklık paylarının devrine (satışına) ilişkin yapılan işlemlerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun pay senetleri, pay senetlerinin şekli, devri ve pay defterine ilişkin hükümlere uygun olduğu, Ges Yatırım A.Ş.’nin www.gesyatirim.com adlı internet sitesinde yapmış olduğu açıklamalar ve faaliyetlerinin Türk Ticaret Kanunu’ nun Halktan Para Toplamak başlıklı 552’ nci maddesine aykırılık teşkil etmediği”

Sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

GES Yatırım Sayesinde GES Yatırımları Tabana Yayılıyor

Türkiye’de bir ilk olarak güneş enerjisi yatırımları tabana yayılıyor. Mevcut güneş enerjisi santralleri hisselere bölünerek daha küçük bütçeli yatırımcıların hizmetine sunuluyor. Bu sayede herkes Dolar üzerinden devlet alım garantili güneş enerjisi yatırımcısı olmaya başladı bile.

Güneş enerjisi sektörü ülkemizde son yıllarda en çok rağbet gören sektörler arasındadır. Türkiye’nin dört bir yanında kurulan güneş enerjisi santralleri boy gösterirken birçok yerli ve yabancı güneş paneli üreticileri de ülkemizde yatırımlar yapmaya ve istihdam sağlamaya devam etmektedir.

GES Yatırım A.Ş., Türkiye’de bir ilk olarak güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarını tabana yaymıştır. “Tarafımıza yıllar içerisinde çok sayıda yatırımcıların başvurması, her gelir grubundan insanımızın güneş enerjisi sektörüne duyduğu ilgiyi bize açık bir şekilde göstermiştir.” diyen GES Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adil Mirza, GES Yatırım A.Ş. sayesinde artık daha düşük bütçeli yatırımcıların da GES yatırımcısı olabileceğini sözlerine eklemiştir.

GES Yatırımcısı Olmanın Avantajları

GES yatırımcısı olmanın birçok avantajı vardır. En önemli avantajlarından biri devlet alım garantisidir. Üretilen bütün elektriğe Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından en az 10 yıl boyunca Dolar üzerinden alım garantisi verilmektedir. Diğer bir avantaj ise GES ile birlikte santralin üzerinde kurulu olduğu imarlı araziden pay sahibi olacağınız için arazi değer artışından da kar elde etmenizdir.

Başka bir avantaj üretim hakkının değer artışıdır. Lisanssız elektrik üretim hakkının orta vadede çok yüksek değer artışı göreceği beklenmektedir. Yine başka bir önemli avantaj düzenli gelir elde etmenizdir. GES Yatırımcısı olduğunuzda, payınıza düşen geliriniz her 3 ayda hesabınıza yatırılır ve yıllık hesaplaşma yapılır.

Bu avantajların yanı sıra karlılığın çok yüksek olması, bütün santrallerimizin gelir kaybı dâhil olmak üzere tüm risklere karşı sigortalı olması, bakım onarım kolaylığı ve daha birçok avantajlar sayılabilir.

Tabi en önemli avantajlardan biri de güneş yatırımlarının artması ile ülkemizin dışa bağımlılığının azalması ve gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir Türkiye sağlamanız olacaktır.

“Türkiye’de ilk defa GES Yatırım A.Ş. olarak enerji yatırımlarını tabana yaymaktan ve güneş enerjisi yatırımcısı olmayı daha büyük kitlelere ulaştırmaktan gurur duymaktayız.” diyen Adil Mirza kısa sürede çok sayıda yatırımcıya ulaşmış olmaktan da ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etmiştir. Daha fazla bilgi için www.gesyatirim.com web sitesinden veya 0242 988 02 07 numarasından bilgi alınabileceğini sözlerine eklemiştir.

Ges Yatırım

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kenitra Caddesi. Atiker 2. Sanayi, No: 28 AE - AD, Karatay/Konya

0332 988 0342 - info@gesyatirim.com