Güneş Enerjisi Panelleri Ve Yeni Ürünler

Güneş enerjisi panelleri alanında büyük şirketlerin imzasını taşımaktadır. Bunlardan biri Ges yatırımdır. Elektrik ihtiyacına cevap veren her türlü ürünlerin üretiminde Türkiye’nin sayısız markalarından biri olarak ilerlemeye devam etmektedir. Son dönem içinde alanını genişletmeye başlamıştır. Ges yatırım sayesinde hem müşteriler hisse sahibi olmakta hem de maddi açıdan büyük kazançlar elde edilmektedir.

Güneş enerjisi panelleri üreticilerinin oluşturduğu rekabet neticesinde hem tüketicinin hem de alıcı kesimin zihninde birtakım sorular oluşmaktadır. Panellerin günümüzde en büyük ihtiyaç olarak yer alması da güneşten gelen enerjiyi kullanma imkanının fazla olması etkilidir. Paneller aracılığı ile elektrik kesintisi yaşansa dahi elektrik ihtiyacı karşılık bulmaktadır.

Ges Yatırım Güneş Enerjisi Panelleri İçinde Şekil Kazanıyor

Türkiye’de alanında önder firmalardan biri olan güneş enerjisi santrali(Ges) kendi adını alarak en büyük enerji şirketi olan AYETEK şirketinden ayrılmıştır. Bir marka ve üretici olarak da kendini göstermiştir. Güneş enerjisi panelleri ortam ve hava şartlarının uygun olması ile daha fazla verimlilik ve enerji sağlamaktadır.

Değişen mevsimler içinde güneş enerjisi panelleri her mevsimde belli oranda enerji üretmektedir. Bu nedenle üretimi ve tercihi gün geçtikçe süreklilik göstermektedir. Üzerinde güneşten gelen saf enerjiyi soğumaya yarayan hücreler sayesinde tarımsal alanlarda da dahil olmak üzere her yapıya uygun olarak üretimine devam edilmektedir. Güneş enerjisi santrallerinin varlığı ve Türkiye genelinde belirli sayıda olması da doğal enerjinin kullanımı için tüketiciyi ve üreticiyi teşvik etmektedir.

Büyüyen Bir Alanda Artan İhtiyaçlara Cevap Veren Paneller

Güneş enerjisi panelleri Türkiye genelinde her yerde kullanılmaktadır. Artık doğal kaynakların tükenme tehlikesi başlığı altına giren kaynaklara nazaran daha çok tercihi yenilenen bir özelliğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ve isteklere cevap vermesi de bu yönde gelişmeyi göstermektedir. Kişilerin yatırımlar aracılığı ile santrallerin kurulumunda işleve sahip olmaları ile maddi kazançlarda beraberinde getirilecektir.

Güneş enerjisi panellerinin yanında kurulan enerji santralleri de Türkiye’ye maddi bir kazanç sağlama konusunda yardımcı olan önemli bir yapıdır. Yeni projeler geliştirilerek Ges gibi yatırımların oluşumuna ağırlık verilmesi, teknoloji ile şekillenmekte olan yaşamın ve nüfusun ihtiyaç ve taleplerine cevap verilmek için büyümektedir. Türkiye ‘de alanında öncü kuruluşların markalaşma yolunda attıkları adımlar sonucunda hem kaliteli hem de güvenli bir hizmet sağlanmaktadır.

Ges Yatırım Projelerinde Güneş Enerjisi Panelleri

Güneş panelleri, elektrik üretiminin bir numaralı ürünüdür. Gelişiminden bu yana geçen süreç içinde büyük ilerleme kaydetmiştir. Yatırımcı sayısının ve kurumunun artış göstermesinde de etkili olmaktadır. Güneş enerjisinden yararlanmak için şehirlerin belirli alanlarına kurulan güneş enerjisi santrallerinin(Ges)sayısının çoğaltılması ile daha çok elektrik üretimi sağlanacaktır. Bir yatırımın yeni bir ilke imza atması sayısındaki artış oranının da ilerlemesini sağlamaktadır. Güneş enerjisi panelleri üretici firmalarının gösterdiği çabalar ve titiz çalışmalarda katkı sağlama konusunda atılan adımları göstermeye devam edecektir.

Güneş Enerjisi Sistemleri Konusuna Genel Bakış

Güneş hayattır sözcüğü doğal bir yaşamın çok net bir gerçeği ve doğadaki tüm canlıların yaşaması buna bağlı. Son yıllarda fosil yakıtların tükenmesi, küresel ısınmanın artması, karbon salınımın değerlerinin sadece insanların değil tüm canlıların yaşamını riske atacak boyutlara ulaşması bağlı olarak güneş enerjisi sistemleri hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde kullanılmaya ve böylece güneşin diğer özelliklerinden de faydalanılmaya başlandı.

Bilindiği üzere güneş enerjisi sistemleri güneş ışığından elektrik elde etmeye yarayan sistemlere verilen ad ve insanlar dilerse belli kapasitelerde bu sistemleri kendi beklentileri ve güçleri doğrultusunda kurabiliyor. Bu sistemler şebekeye bağlı ya da şebekeye bağlı olmadan çalışan sistemler olarak ikiye ayrılıyor ve kendi içinde kurulum ve malzeme noktasına kimi farklılıklar arz ediyorlar.

Kimler Güneş Enerjisi Santrali Kurabilir?

Güneş enerjisi sistemleri tam bir uzmanlık alanı olup bu alanda hizmet alacakların mutlaka alanında uzman, bünyesinde enerji uzmanı ve mühendislerinin olduğu bu alanda donanımlı kişilerin olduğu kurumlar ile çalışması işin en önemli kısmı olup, bu alanda öncü olan yerli sermaye kurumları ile çalışmak her zaman için avantajlıdır. Zira onlar hem sistemi hem de Ülkemiz coğrafyasını yakından tanıyan firmalardır.

Gelelim kimlerin GES yani Güneş enerjisi santrali kurabileceğine zira bu alanda Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği bazı ön koşullar vardır.

Elektrik abonesi olan her gerçek veya tüzel kişi lisanssız elektrik üretim tesisi açabilir ama elbette bu tek koşul değildir.
Öncelikli olarak kendi sorumluluğunda en az bir tüketim tesisi, yani tüketim tesisi aboneliği bulunması diğer aranan bir şarttır.
Dağıtım sisteminde yeterli düzeyde kapasite var ise, bir tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi kurulması de mümkündür. Yani hibrid enerji sistemleri de böylesi bir durumda kurulabilir.

Ülkemiz Neden GES Konusunda Avantajlıdır?

Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda biraz daha güneş enerjisi sistemleri konusunda ülkemiz ölçeğinde bilgi vermek gerekir ise bu sistemlere dünyada ilk geçen ülkelerden birisi olan Almanya ile kıyaslandığında Anadolu tam bir güneş cennetidir ve güneş enerji haritaları incelendiğinden de görüleceği üzere ülkemizin her bölgesine GES kurulabilecek yeterlilik vardır.

Üzerinde yer alan paneller kanalı ile güneş enerjisi soğurulur ve daha sonra akülere aktarılır ki, bunun için aşırı sıcak ve sürekli olarak güneş olması gerekmez. Az bir güneş ışığı bile depolanarak elektrik elde edilebilir.

Tüm bunların yanında Türkiye Cumhuriyeti devleti üretilen elektriği 10 yıl boyunca alma sözü verdiğinden sistem kurulduktan sonra satış garantisi mevcuttur. Keza yine Hükümetimiz sistem kurulması noktasında ciddi teşvikler vererek yatırım yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

Tüm bu verilerden yola çıkarak siz de güneş enerjisi sistemleri kurdurmayı düşünüyor iseniz mutlaka alanında deneyimli, garanti, yedek parça, teknik servis alt yapısı olan, tüm beklentilerine yanıt verecek yeterlilikte olan, elbette bünyesinde bu alanda çalışan mühendislerin olduğu firmalar ile çalışılması gerektiği unutulmamalıdır.

Güneş Paneli Fiyatları Farklılıkları

Yenilebilir enerji kaynaklarının çevremizde varlığı doğaya katkı sunacak derecede iyi bir kaliteye sahip ürünlerin hayatın içinde yer almasını sağlama konusunda ciddi bir atılımı getirmektedir. Güneş panelleri de bu ürünlerin arasında en ön sırada yerini korumaktadır. Farklılık için yeniliklerin dünya geneline yansıması ve genel bir algı içinde oluşması da bu ürünlerin yeni yatırımlar ve araştırmalar içinde kullanılmasını da sağlamaktadır.

Güneş enerji ve güneş paneli fiyatları durağan bir ortamda çevrenin canlı bir oluşum içinde olduğunu kanıtlama konusunda farklılığını ortaya koymaktadır. Zengin bir enerji kaynağının varlık aşamasında dünyaya sunduğu sınırsızlığın arasında fiyatlara etki eden bir karmaşanın ve düzen ortamın yokluğu da büyüme ve gelişme adının aynı ortamda yer almasında büyük bir etken konumundadır.

Güneş Paneli Fiyatları Ve Ges Yatırımın Adı

Yeni bir yatırımın adı olan Ges yatırım bir markanın söz konusu yenilenebilir enerji sistemleri kaynakları arasında bir üst olarak yer alması ve kendini sıradan bir ortamdan uzaklaştırması ile bir sürecin sürekli bir gelişme kaydeden aşamasında tutunmaktadır. Güneş paneli fiyatları da yeni yeni hayatın içine sokulan ve adapte edilen bir dünyada koruma sağlayan çevresel içerikli hizmetlerin sunumunun katkısının fiyatlara yansıması ile de değişkenlik göstermektedir.

Güneş paneli fiyatları, oluşturulan farklı kaynaklar neticesinde şekil kazanmaktadır. Ve kısa zaman içinde bu kaynakların kullanımı ile yenilikler sağlanmaktadır. Bir fiyatın bir markanın adı ile eş değer doğrultu da tutulduğu dünya koşullarında yaşamda bir bütün olarak ilerleyen değişiklik ve gelişimin neticesinin en güzel örneği ve adı birçok kesimin henüz yeni yeni duymaya başladığı ges yatırımdır.

Zaman Arasında Değişiklik İçinde Güneş Paneli Fiyatları

Türkiye’ni yenilenen enerji kaynaklarına olan yönelimi ve isteği ile durağan bir tablonun yerini alan yenilenebilir enerji kaynak ürünlerinin yaşama sunumu ve zengin bir görsellik arasında büyük katkısı da bu ürünlerin kısa vadede değil uzun bir vadede yerini korumasını sağlama konusunda yardımcı olmaktadır.

Güneş paneli fiyatları da bu alan arasındadır. Fiyatların araştırmalar ve yeni yatırımlar sonucu değişkenlik göstermesi de yenilenebilir kaynak ürünlerinin ve enerji kaynaklarının elde edimi konusunda çevreye ve dünyaya yardımcı olan enerji santrallerinin arasında şekil kazanmaktadır. Bu nedenle yaşamın her alanında olduğu kadar sınırsız enerji kaynak kullanımında da gerekli özveri ve hassasiyet sağlanmaktadır.

Dünyanın Yeniliğe Yeni Bir Bakış İçinde Oluşu

Bir doğa dostu ürünün yapımı o ürünün ve kaynağın büyüklüğü ile eş değerdir. Güneş paneli fiyatları kendi alanı dışında yenilikleri de kullanarak her eksime hitap etmektedir. Bir yatırımın aracı olan ürünün kalitesi ve yaşamın arasında varlık sürecinde devamı ve kısa ya da uzun vadede hitap etme şekli de fiyatlara ve yatırım araçlarına yansımaktadır. Bir doğa dostu ürünün her bir aşamada her bir alana hitap etmesi ve sınırsızlıktan en iyi şekilde yararlanması da bu ürünlerin üretimine ve bu enerji kaynaklarının her alana yayılmasında büyük emeği geçen yatırımların yapılması için önemlidir. Ges yatırımın adını artık daha sıklıkla duyacağımız bir Türkiye ve temiz çevre ürünleri yaratılma sürecinde başarılı adımlar atılmasında büyük bir özverinin ve titiz çalışmanın kazandırılmasında en büyük etken olarak yerini korumaktadır.

Güneş Paneli Üniteleri GES Yatırımlarına Genel Bakış

Anadolu son derece özel ve her köşesinde başka güzelliklerin olduğu başka yerlere benzemeyen bir yarımada. Buna tarihler boyunca farklı medeniyetlere beşiklik etmesi de eklenince ortaya inanılmaz bir zenginlik çıkıyor.

Her açıdan böylesine özel olan bu topraklar güneş konusunda da oldukça şanslı. İnsanlar bu topraklarda dört mevsimi yaşıyor ama bunun yanında ülkemizin farklı yerlerinde her mevsimde güneşi görmek mümkün ki bu da son yıllarda artan teşvikler sayesinde güneş paneli ve GES yatırımlarını ağırlıklı olarak gündeme getiriyor. Biz bu yazıda GES ve solar panel de denilen güneş panellerinin neden kullanılması ve kurulması gerektiğini aktarmaya çalışacağız.

GES Nedir?

Her ne kadar bu işin içinde olanlar çok iyi bilse de sadece kavram olarak duyan ve çok da bilgisi olmayanlar için GES ifadesi Türkçe 3 sözcüğün birleşmesinden ortaya çıkan bir ifade.

GES: Güneş Enerjisi Sistemleri ya da güneş enerjisi santrallerine verilen isim. Bu kavramı biraz daha açmak gerekir ise güneş enerjisinden, güneş paneli sayesinde elektrik enerjisi elde edilmesi için kurulan sistemlere verilen bir isim. Güneş enerjisi sistemlerinin en önemli bileşeni ise güneş ışığını soğurmaya yarayan güneş paneli ki İngilizce karşılığından gelen solar panel ifadesi de kullanılabiliyor. Ama bunun dışında akü, inverter, kablo gibi bileşenleri de mevcut.

GES Yatırımlarının Ülkemizdeki Durumu

GES konusunda bu temel bilgiyi verdikten sonra güneş paneli bileşenin de olduğu bu sistemin Türkiye ölçeğinde durumuna genel olarak bakacak olur isek Enerji Bakanlığı bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bu alanda çok ciddi çalışmalar yürütüyor ve bu sistemlerin kurulmasına öncülük ediyor.

Özellikle İç Anadolu bölgesinde yapılan çok önemli ve dünyaya öncülük eden yatırımlar var ki hızla da bu alanda verilen teşviklerin de artması ile santrallerin kurulması devam ediyor. İç Anadolu Bölgesi dışında Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz, Doğu Anadolu bölgeleri de GES yatırımlarının yapıldığı bölgeler.

GES Yatırımlarının Önemi Nedir?

İyi bir güneş paneli kurularak, doğru bir konumda bu sistemin kurulması durumunda çok ciddi avantajları var ve bunlardan bazıları şunlar:

Bakım onarım masrafları oldukça az, zahmetsiz ve kolay.
Hammadde alım derdi bulunmuyor
Projesine göre değişmekle beraber yaklaşık yüzde 12 oranında iç verimliliği bulunuyor
Tamamen temiz ve sürdürülebilir enerji olup asla ekolojik dengeye zarar vermiyor karbon salınımını artırmıyor
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 yıl boyunca üretilen elektriği alım garantisi veriyor.
25 yıl boyunca dayanabiliyor ve insanlara ekstra maliyetler çıkarmıyor
Her yere rahatça kurulabiliyor. Verimsiz tarım arazilerini bu şekilde değerlendirmek mümkün.

Güneş Enerjisi Alanında İlklerin Adı

Güneş enerjisi alanında ve ürünlerinde Türkiye de bir ilk 3’e imza atan Ges yatırım projeleri ile günümüzde Türkiye birçok alanda da olduğu gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında da öne çıkacak projelerin adından biri olan bu yatırım ile sesini duyurmaya başlayacaktır. Zamanla birçok ilke de imza atması açısından önemli bir buluşun adı olarak kendini duyurmaya başlayan yatırım ve enerji projeleri ile çevresel bir gelişme başlatılmaktadır.

Güneş enerjisi denildiği andan itibaren herkesin zihninde ortak bir algı oluşmaktadır. Bu ortak algı içinde birbirinden farklı nitelikteki araştırmalar ve projelerin arasında Türkiye’de kurulan ve yapımı tamamlanan önemli sayıdaki kriterleri ve gelişmeyi sağlayacak olan yatırımların arasında yerini alan Ges yatırım ile temiz bir çevrede güvenli bir ortam yaratılmaktadır.

Ges Yatırım İle Güneş Enerjisi ve Gelişme Alanları

Birbirinden farklı özellik içinde zaman ile birleşerek aktarılan güneş enerjisi ve bu enerjiden daha çok alanda yararlanmak adına Türkiye genelinde bir ilke imzasını atan ve yeni bir projenin tamamlanması ile işlevini sürdüren bir yatırım ortak amacı elbette ki doğanın yaşanılabilir seviyesini geliştirmek ve bu gelişme için gerekli adımları atmaktır.

Güneş enerjisi alanında yapılan yenilenebilir kaynakların adını taşıyan ürünler arasında birçok farklı kimlik arasında öne çıkan Ges yatırım gibi yeniliklerin adı duyurulmalı ve yaşama katkı sağlayan ürünlerin de bu alanda yer alması sağlanmalıdır. Gelişen ve büyüyen bir alanda varlığını sürdüren bu yatırımın kısa zaman içinde büyümeye adım atması ve sürekliliğini sağlaması da oldukça önemli bir katkı sağlama konusunda yardımcı olmaktadır.

Güneş Enerjisi İle Çevre Dostu Projelerin Ortaklığı İçinde Bir Yatırımın Adı

Günümüzde yenilenebilir enerji alanında önemli markalardan biri olarak kendini göstermeye başlayan Ges yatırımın yaşama sunduğu katkılar ve hizmetler arasında kuşkusuz ki insan yaşamını kolaylaştıran birçok enerji ürünlerinin ve güneş enerjisi alanında toplanan ve inşa edilen yenilikler yer almaktadır.

Bir projenin kendi alanı dışında birçok farklılığa da ilham kaynağı olması ve bir özellik arasında büyümeye devam etmesi de beraberinde güneş enerji sistemlerine ev sahipliği yapan bir yatırımın aracını doğurmuştur. Büyüme ile gelişme koşulları arasında var olan bir amacın hizmet sınırları dahilinde kendini ispat etmesinin en güzel örneklerinden biri bir marka olarak Türkiye genelinde kendini duyuran Ges yatırım olmuştur. Bu gibi yatırım ve projeler ile yaşanılabilir bir çevreye dünyanın dönüşümü hızlanmaktadır.

Günümüzde Birçok Farklılık Arasında Güneş Enerjisi

Doğanın insan yaşamında yeri ve sunduğu sınırsız kaynakların kullanımına başlanması enerji sistem ürünlerinin piyasada yerini almasına neden olmuştur. Ancak her bir ürünün dezavantajı olduğu kadar avantajı da elbette ki vardır. Bu avantajlar çevresel bir dönüşümün adını taşımaktadır. Gelişme ve değişmenin en büyük ve güzel örneğini taşıyan güneş enerjisi alanında markalaşan bir ismin yarattığı etki ve çevreye kazandırdığı avantajlar temiz bir doğanın gelişim sürecinin de devamını sağlamaktadır.

Ges Yatırım

Fevzi Çakmak Mahallesi, Kenitra Caddesi. Atiker 2. Sanayi, No: 28 AE - AD, Karatay/Konya

0332 988 0342 - info@gesyatirim.com